Artsen

Als medisch specialist in Ziekenhuis Rivierenland sta je dicht bij de patiënt. De lijnen zijn kort en je kunt snel overleggen met collega’s en vakgenoten in huis en in de regio. Je krijgt volop de ruimte om medische en organisatorische ontwikkelingen binnen je specialisme verder vorm te geven. Ook draag je als medisch specialist bij om regionale, maatschappelijke gezondheidsvraagstukken aan te pakken.

De beste zorg bieden

In Ziekenhuis Rivierenland bieden we een breed palet aan medisch specialistische zorg. We hebben alle specialismes, passend bij een regionaal ziekenhuis, in huis. En samen leveren we de beste kwaliteit van zorg. Ook zetten we ons in om regionale maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Daarin nemen we graag het voortouw, door samen te werken met andere spelers in de zorgketen. Samenwerken doen we via drie lijnen: met regiopartners, met topklinisch ziekenhuis St. Antonius Nieuwegein en met de collega’s in ROAZ Oost.

Verder heb je in je eigen specialisme, multidisciplinair of buiten de muren van het ziekenhuis de ruimte voor eigen initiatieven, om je verder te ontwikkelen en om ambities waar te maken. Altijd met hart voor de patiënt.