Privacy policy

Als je bij Ziekenhuis Rivierenland solliciteert, vragen we je om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Zo kan Ziekenhuis Rivierenland je geschiktheid voor de vacature of opleiding beoordelen. Dit privacy statement is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop Ziekenhuis Rivierenland persoonsgegevens van hen verwerkt met het oog op wervings- en selectieactiviteiten.

Wij vinden de bescherming van uw persoonsgegevens heel belangrijk. Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacywetgeving worden behandeld.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de Interconfessionele Stichting Gezondheidszorg Rivierenland (Kamer van Koophandel 41059294. Hiervan maken deel uit: Ziekenhuis Rivierenland, President Kennedylaan 1, 4002 WP Tiel en nevenvestiging Barbarapolikliniek, Elisabethdreef 4, 4101 KL Culemborg.