Disclaimer

De website www.werkenbijrivierenland.nl is ontwikkeld ten behoeve van werving van medewerkers voor het Ziekenhuis Rivierenland.  Bezoekers van de website willen we goede informatie bieden. Dat doen we met zorg en aandacht. De redactie doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat alle informatie op de site ook zo actueel en volledig mogelijk is. Ondanks deze aandacht kan het toch voorkomen dat de informatie niet (meer) volledig of niet (meer) juist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die is opgeslagen in www.werkenbijrivierenland.nl. Ziekenhuis Rivierenland is niet aansprakelijk voor elke vorm van directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van www.werkenbijrivierenland.nl.

Uiteraard stellen wij het zeer op prijs als u onvolledigheden en/of fouten op de website aan ons meldt. U kunt hierover contact opnemen met de afdeling communicatie via communicatie@zrt.nl.