Directeur Coöperatie Medische Staf Rivierenland 24 uur per week

Over de functie

De directeur van de CMSR is, samen met het CMSR-bestuur, verantwoordelijk voor de strategische koers van de Coöperatie, het realiseren van de organisatiedoelstellingen en een (financieel) gezonde bedrijfsvoering. Dit betreft zowel financiële vraagstukken, de vertaling van het strategisch beleidsplan naar tactische en operationele beleidsplannen voor de Coöperatie en het bijdragen aan het leveren van passende zorg binnen ons ziekenhuis en de regio. De directeur organiseert een adequate en resultaatgerichte communicatie en overlegstructuur en draagt bij aan een efficiënt besluitvormingsproces binnen de Coöperatie. Besluiten worden door het bestuur genomen waarbij wel voldoende ruimte is voor autonome besluitvorming binnen de eigen portefeuilles. Hierin wordt daadkracht gevraagd.
Het onderhouden van functionele contacten en een goede samenwerking met de leden van de Coöperatie, de Raad van Bestuur, het (financieel) management van het ziekenhuis en andere gesprekspartners (zowel binnen als buiten de ziekenhuisorganisatie) is hierbij essentieel. De directeur geeft leiding aan het bestuursbureau.

Over de Coöperatie Medische Staf Rivierenland

De Coöperatie Medische Staf Rivierenland (CMSR) is een coöperatie die alle medisch specialisten die (structureel) werkzaam zijn in Ziekenhuis Rivierenland – zowel vrijgevestigd als in dienstverband bij Ziekenhuis Rivierenland – samenbrengt in één onderneming. De CMSR telt 130 leden die gezamenlijk garant staan voor kwalitatief hoogwaardige zorg en heeft daarnaast ca 15 medewerkers in loondienst (arts-assistenten, chefs de clinique en physician assistants). De CMSR heeft een samenwerkingsovereenkomst met Ziekenhuis Rivierenland voor de levering van medisch specialistische zorg.
|
Aangezien de CMSR sinds 1 maart 2023 alle medisch specialisten verenigt – hiervoor vertegenwoordigde het orgaan enkel de vrijgevestigde medisch specialisten – wordt er gezocht naar een directeur die de doorontwikkeling en professionalisering van de coöperatie verder vorm kan gaan geven. De CMSR wordt momenteel bestuurd door zes medisch specialisten, van wie een van de bestuurders tevens de functie als directeur a.i. vervult. Voor deze directeur werft de CMSR nu een opvolger. Ten behoeve van de doorontwikkeling van de CMSR wordt hiertoe in aanvulling op de 5 blijvende medisch specialistische bestuurders een bedrijfskundige directeur gezocht.

Het bestuur wordt ondersteund door een bestuursbureau bestaande uit een manager bedrijfsvoering en een bestuurssecretaresse. Daarnaast worden externe deskundigen ingehuurd voor specialistische functies als HRM, accountancy en juridische zaken. Vanwege de omvang van de organisatie is een sterke “hands-on” mentaliteit vereist.

De CMSR is gehuisvest in Ziekenhuis Rivierenland te Tiel en ligt centraal in Nederland, op loopafstand van trein en bus, en dichtbij de A15.

Wij vragen een persoon die

  • Academisch werk- en denkniveau heeft, met aantoonbaar relevante ervaring op bedrijfseconomisch gebied bij voorkeur in de zorgsector.
  • Analytisch is en beschikt over een uitgebreide kennis van en ervaring met bedrijfsvoering, financiën, organisatieprocessen en veranderingsconcepten.
  • Een communicatieve sparringpartner is, gericht op samenwerking en die verbinding tussen verschillende partijen kan realiseren met oog voor verschillende en soms tegenstrijdige belangen.
  • Een volwaardige gesprekspartner is voor de leden van de Coöperatie, het CMSR-bestuur, als ook voor de RvB en het management van Ziekenhuis Rivierenland.
  • Management- en financiële informatie kan vertalen naar het CMSR-bestuur en leden van de CMSR.
  • Goed op de hoogte is van ontwikkelingen in de zorgsectoren bijbehorende wet- en regelgeving en dit ook weet te vertalen naar passend beleid binnen de CMSR.
  • Op strategisch niveau denkt en acteert, maar ook op operationeel niveau werkzaamheden kan uitvoeren.

Wat bieden wij

  • Een enerverende baan voor 24 uur per week.
  • Een salaris passend bij de functie, ingedeeld in FWG 75 volgens de CAO Ziekenhuizen, met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
  • Een aanstelling in eerste instantie voor de duur van een jaar met de intentie het daarna om te zetten in een contract voor onbepaalde tijd.

Meer informatie?

Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer S.C.M. Levering, voorzitter CMSR (0344 67 4534) of mevrouw C.T.H. van Hal, bestuurslid CMSR en directeur a.i. CMSR (06 43817886).

Esther, recruitment

Heb je een vraag of wil je eens kennismaken? Je kunt mij mailen, bellen of een berichtje sturen op LinkedIn. Wie weet spreken we elkaar binnenkort!